Projektna tvrtka "DIPPOLD & GEROLD - HIDROPROJEKT 91" d.o.o. za projektiranje iz Brezovice (Zagreb), Desprimska 8, registrirana je 01.07.1991.g., za poslove projektiranja, konzaltinga i inženjeringa na području vodoprivrede i graditeljstva. S našom sestrinskom tvrtkom iz Münchena, djelatnost tvrtke je usmjerena na pružanje konzalting i projektantskih usluga za regije, gradove, naselja i industriju , i to iz područja:

VODNOG GOSPODARSTVA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA, ZAŠTITE OKOLIŠA, VODOOPSKRBE S PRIPREMOM PITKE VODE, GRADITELJSTVA, CESTOVNIH PROMETNICA.

Na osnovu dugogodišnjeg stečenog radnog i stručnog iskustva, slobodni smo ponuditi izradu:

KONCEPCIJSKIH RJEŠENJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

STUDIJA IZVEDIVOSTI

GIS-A KANALIZACIJSKIH I VODOPSKRBNIH SUSTAVA

INVESTICIJSKIH STUDIJA

IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA, UKLJUČUJUĆI ISHOĐENJE POTREBNIH DOZVOLA

PLANA IZVOĐENJA RADOVA

PROJEKATA IZVEDENOG STANJA

STRATEGIJA REKONSTRUKCIJE VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH MREŽA

TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SKLADU SA STANDARDIMA EUROPSKE UNIJE I SVJETSKE BANKE

Našim projektima objedinjujemo kompletnu razradu, od prikupljanja podloga - izrade baze podataka, do izrade planova: određenih sustava, njihovog upravljanja i održavanja, odnosno, konkretno izradu:

PRIPREMNIH RADOVA, PRIKUPLJANJE PODLOGA, ANALIZE ULAZNIH PODATAKA, GEODETSKIH RADOVA; SNIMANJA, KARTIRANJA I IZRADE KATASTARA ODREĐENIH SUSTAVA, ELABORATI NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA, GEOMEHANIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA

 

te izrade pripadnih projekata:

 

ARHITEKTONSKIH, GRAĐEVINSKIH, TEHNOLOŠKIH I STROJARSKIH, ELEKTRO PROJEKATA, IZRADA KATASTARA POSTOJEĆEG STANJA, PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I ODRŽAVANJU IZVEDENIH SUSTAVA, TENDERA I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE, NADZORA NAD IZVOĐENJEM I DR

 

 

Pored toga vršimo izvođenje radova na ugradbi tehnološke i ine opreme zajedno s našim provjerenim partnerima.

Tvrtka Dippold & Gerold - Hidroprojekt 91 d.o.o. je trenutno zapošljava 16 djelatnika (diplomirani inženjeri građevinarstva, strojarstva i geotehnike) što čini stručan, kvalitetan i efikasan tim. Naši stručnjaci dobri su poznavaoci opreme većine renomiranih europskih proizvođača iz djelokruga vodnog gospodarstva, mjerno – regulacijske tehnike, informatike i dr.

Prema tome, investitorima smo u mogućnosti predložiti najsuvremenija rješenja, od ideje do realizacije, od najjednostavnijih do najsloženijih objekata. Naročitu pažnju poklanjamo sigurnosti predviđenih tehničkih rješenja i ekonomičnosti.

U izradi koristimo suvremenu kompjutorsku opremu kao i niz kvalitetnih grafičko - informacijskih programa. Posjedujemo licencirani software za izradu GIS-a (Autodesk) i za provedbu hidrauličkog proračuna sustava vodoopskrbe i odvodnje (Water CAD i Rehm). Uz to izrađujemo vlastite aplikacije koje se koriste za potrebe izrade GIS-a i provedbu hidrauličkih determinacija.

Navedene radove, kao i radove izvan naše uže djelatnosti, izvodimo samostalno, te po potrebi i u suradnji s eminentnim stručnjacima iz drugih institucija i firmi u zemlji i inozemstvu. Članovi smo DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall), što nam omogućava kontinuirano praćenje EU smjernica, propisa i inovacija na području odvodnjezaštite voda i okoliša od štetnog utjecjaja otpadnih voda.